Przedszkole Clever kids

Clever Kids – sieć edukacyjno-wychowawczych zespołów w składzie prywatnego przedszkola i początkowej szkoły Clever Kids na Obołoni, także eko-szkoły i przedszkola Clever Kids w elitarnym zespole podmiejskim Riviera Villas.
System nauki w Clever Kids jest wybudowany na połączeniu najlepszego światowego doświadczenia w sferze wczesnego rozwoju, łącznie z pedagogiką Marii Montessori, systemu nauki stosowanej STEAM (Science · Technology · Engineering · Art Math). Spersonalizowana nauka z indywidualnym planem nauki dla każdego dziecka bazuje się także na zasadach pozytywnego wychowania i uwzględnia poziom rozwoju inteligencji emocjonalnej uczniów.

Przedszkole Clever Kids – to:

  • Własny gmach i zamknięty teren.
  • Posiłki pięć razy dziennie. Możliwość wyboru różnych diet.
  • Zdrowy i spokojny sen na ekologicznie czystych materiałach przy optymalnej temperaturze powietrza z dodatkowym nawilżaniem.
  • Security. Video surveillance. Entry to the territory is possible only by registered electronic cards.
  • Bezpieczeństwo. Stały telewizyjny system dozorowy. Wejście na teren jest możliwe tylko na podstawie imiennych kart elektronicznych.

Nauka odbywa się w pozytywnym inspirującym środowisku, stymulującym aktywność poznawczą dziecka i wywołującym zainteresowanie poznaniem otaczającego świata.
 W klasach są obecni dzieci w różnym wieku bez podziału na dorosłych i małych, słabych i silnych. Dzieci samodzielnie rozwiązują zadania, rozwijając u siebie zdolność do pracy w zespole, podejmując samodzielne decyzje i samodzielnie komunikując z innymi dziećmi.
 Pozaklasowa nauka w Clever Kids pomaga dzieciom w otwarciu nowych talentów i oszczędzaniu czasu i sił, zazwyczaj marnowanych na drogę, przecież wszystko, co jest potrzebne do wszechstronnego rozwoju dziecka, już zostało zgromadzone pod jednym dachem.
 Zespoły edukacyjno-wychowawcze Clever Kids działają na podstawie państwowej licencji. Uczniowie młodszej szkoły mogą kontynuować naukę na każdej innej uczelni ogólnokształcącej Ukrainy lub zagranicą.

Menu