Bezpieczeństwo i ochrona SAVOYA Security

Bezpieczeństwo – jednym z podstawowych składników komfortowego życia. SAVOYA Security – jest to usługa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa. Ona działa, w tym również w Zespole mieszkaniowym «Europejskie miasto», lecz także przewiduje możliwość skalowania się na inne projekty. SAVOYA Security w trybie 24/7 dba o to, żeby każdy czuł się w pełni chroniony przed zewnętrznymi niekorzystnymi czynnikami.

SAVOYA Security świadczy usługi w zakresie:

  • Ochrony obiektów biurowych, mieszkań, przedsiębiorstw handlowych oraz innych
  • Ochrony placów budowy
  • Całodobowego patrolowania terenu
  • Telewizyjnego systemu dozorowego

SAVOYA Security zapewnia każdemu mieszkańcowi ciągłą ochronę przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu i wzbudza pewność w tym, że Twój dom jest rzeczywiście Twoją twierdzą.

Zaopatrzenie techniczne posterunków ochrony do kontroli i regulowania kontroli dostępu.

Kontrola wjazdu i wyjazdu pojazdów, w tym przy pomocy współczesnego systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych „Numerek”.

Zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy i zasadami zamieszkiwania w zespole.

Menu